Hållbarhet

Hållbarhet

Miljömässigt

Städprodukterna är av återvunnet eller biologiskt nedbrytbart material så långt det är möjligt. De rengöringsmedel som används är miljömärkta och kemikaliefria. Produkterna är från bl.a Enjo, Sonett, Biobag, Skona, Frida, Nordex mfl.

Vi källsorterar avfall, använder vatten och rengöringsmedel sparsamt och planerar logistiken på ett klimatsmart sätt. 

Ekonomiskt

Utgångspunkten när vi jobbar med ekonomisk hållbarhet är organisk tillväxt. Att låta företaget växa långsamt med de resurser som finns skapar förutsättningar för en stabil tillväxt. 

Socialt

Vi jobbar utifrån att social hållbarhet bland annat handlar om att vägen till resultatet är lika viktigt som resultatet. Att vara medveten om vikten av att skapa en konstruktiv arbetsmiljö där trivsel och hälsa prioriteras. Det bidrar till ökad varaktighet.